Translate This Page

Prisikėlimo parapija (vienuolių pranciškonų)

1 Resurrection Rd., Toronto, Ontario M9A 5G1
Tel.:(416) 533-0621 Faksas: (416) 533-7247        
prancisk@interlog.com www.resparish.net

 

Aušros Vartų šventovė

58 Dundurn St. N., Hamilton, Ontario L8R 3E1
Tel.: (905) 522-5272  Faksas: (905) 521-9618        

 

Šv. Kazimiero šventovė

808 Marion Ave., Windsor, Ontario N9A 2H9
Tel.: (519) 256-9944        


Šiluvos Marijos šventovė

1414 Dundas St., London, Ontario N5W 3B8
Tel.:  (519) 455-3129        


Lietuvos vyskupų delegatas išeivijai

Prel. Edmundas Putrimas
1 Resurrection Rd., Toronto, Ontario M9A 5G1
Tel.: (416) 233-7819 Faksas: (416) 233-5765        
putrimas@sielovada.org


Lietuvių namai

1573 Bloor St. W., Toronto, Ontario M6P 1A6
Tel.: (416) 532-3311 ,(416) 532-3312, Faksas:  (416)532-4745        
litn@rogers.com


 

 

"Vilniaus rūmai" (senelių namai)

1700 Bloor St. W., Toronto, Ontario M6P 4C3
Tel.: (416) 762-1777        


 

Lietuvių kredito kooperatyvas "Parama"

1573 Bloor St. W., Toronto, Ontario M6P 1A6
Tel.: (416) 532-1149  Faksas:  (416) 532-5395        

2975 Bloor St. W., Toronto, Ontario M8X 1C1
Tel.:  (416) 207-9239 Faksas: (416) 207-9401        

info@parama.ca www.parama.net


 

Lietuvių kredito kooperatyvas "Talka"

830 Main St. E., Hamilton, Ontario L8M 1 L6
Tel.: (905) 544-7125  Faksas:  (905) 544-7126        


 

torontolietuviai.com 2012 ©

 
Make a Free Website with Yola.